Thomas Andresen
Verv Navn Ansvar for
Styrets leder Johnny Roaldseth Judotinget, krets, landslag, klubbutvikling
Nestleder Eva Isaksen Klubb, Politiattestoppfølging
Medlem Kicki Hedin Medlem, markedsføring
Medlem Ståle Wikdahl
Kasserer, Materialforvalter
MedlemThomas Andresen Sekretær, foreldrekontakt barn
Varamedlem Bernt Olav SteneVaramedlem, IKT
   
 Andre vervTonje-Anett Røsæg Kioskansvarlig, foreldrekontakt ungdom
Klubbens bankkonto Nordea
6401.06.08951
Klubbens adresse:
Mellomila 34, 7018 Trondheim
Klubbens epostadresse:
post@judokwai.no
Klubbens webside:
www.judokwai.no

  
Johnny Roaldseth
Styreleder

Eva Isaksen
Nestleder

  
Thomas Andresen
Styremedlem

Ståle Wikdahl
Styremedlem
kasserer og materialforvalter


  
Kicki Hedin
Styremedlem


www.aktiweb.no