Om medlemskap i klubben:
Trondheim Judokwai er medlem av Norges Judoforbund og Norges Idrettsforbund (NIF), som er en fellesorganisasjon
 for idretten i Norge. Som medlem blir du registrert i idrettslagets og NIFs dataregister, men du bestemmer selv om
 opplysningene skal kunne benyttes til andre formål enn idrettsadministrasjon. Les mer om norsk idrett på www.idrett.no
Deltagelse i judofestivalen gjelder som medlemsavgift resten av kalenderåret. Du sparer da kr 400 ift ordinær årsavgift.

Forsikring:
Som medlem av Trondheim Judokwai og til du fyller 13 år, er du innlemmet i forsikringsordningen som
Norges Judoforbund og Norges Idrettsforbund har inngått med IF skadeforsikring. Les mer om forsikring på www.judo.no.
Deltagelse i judofestivalen gir forsikring resten av kalenderåret.

Deltar når?(kl10,11,12,13 eller14) Navn
Adresse
epost
  
Stevnedeltagelse
Stevnedeltagelse betales samlet pr klubb
Den som skal delta plikter å betale stevneavgift til Kwaiens konto senest samme dag som påmeldingsfrist.
Invitasjon med opplysning om stevneavgift er på www.judo.no/terminliste i tillegg til at trener vil distribuere info til utøvere og foreldre. I tillegg kan det være kostnader til reise / opphold eventuelt avtalt egenandel for slike som skal betales. Dette vil det komme egen info om i så fall
www.aktiweb.no