AGENDA

.
Konstituering av årsmøtet
2.
Godkjenne sakslisten
3.
Nye vedtekter
4.
Behandle styrets beretning
5.
Behandle regnskapet for siste arbeidsperiode
6.
Innkomne forslag
7.
Treningsavgift og kontingent
8.
Budsjett for kommende år
9.
Velge styre
10.
Valg av representant til årsmøtet i idrettsrådet 14. mars 2016.
11.
Valg av representant til NJF ting 30.april 2016.
01. Konstituering av årsmøtet
02. Godkjenne sakslisten
Saksliste årsmøte TJK 2016.02.02.pdf
03. Nye vedtekter
TJK VEDTEKTER SAKSFREMLEGG ÅRSMØTE 2016.02.02.pdf
TJK VEDTEKTER TIL ÅRSMØTE 2016.02.02.pdf TJK VEDTEKTER GODKJ 13.02.12.pdf
04. Behandle styrets beretning (del av årsmelding se under pkt 5)
05. Behandle regnskapet for siste arbeidsperiode
Årsmelding for 2015 Trondheim Judokwai signert (1).pdf   TJK signert revisjonsberetning for 2015.pdf
06. Treningsavgift og kontingent
07. Budsjett for kommende år
budsjett 2016 Trondheim Judokwai.pdf
08. Velge styre
09.  Valg av representant til årsmøte i Idrettsrådet 14.03.2016
10.  Valg av representant til NJF ting 30.04.2016
1.
Konstituering av årsmøtet
2.
Godkjenne sakslisten
3.
Nye vedtekter
4.
Behandle styrets beretning
5.
Behandle regnskapet for siste arbeidsperiode
6.
Innkomne forslag
7.
Treningsavgift og kontingent
8.
Budsjett for kommende år
9.
Velge styre
10.
Valg av representant til årsmøtet i idrettsrådet 14. mars 2016.
11.
Valg av representant til NJF ting 30.april 2016.

1.
Konstituering av årsmøtet
2.
Godkjenne sakslisten
3.
Nye vedtekter
4.
Behandle styrets beretning
5.
Behandle regnskapet for siste arbeidsperiode
6.
Innkomne forslag
7.
Treningsavgift og kontingent
8.
Budsjett for kommende år
9.
Velge styre
10.
Valg av representant til årsmøtet i idrettsrådet 14. mars 2016.
11.
Valg av representant til NJF ting 30.april 2016.

www.aktiweb.no