Da var årets Trøndercup ferdig. 38 barn og 22 ungdommer viste sin beste judo.

Stevnet fløt lett og det var superinnsats av kwaiens eget crew i tillegg til masse god bistand fra folk i andre regionklubber både ved mattelemping og rigg før og etter stevnet. Opp/nedrigg på ca en time er bra så lenge vi må ut i andre haller og bringe med masse utstyr. 
Bildet viser glade utøvere fra kwaien  fra medaljeutdeling før ungdomskampene startet.Levert av