Fin gradering på onsdag

På onsdag ble ca 20 utøvere gradert til gult, orange, grønt og blått belte. Det var gode prestasjoner og samtlige bestod med god margin. Etter graderingen var det feiring med både kake og gode pannekaker med graderingensfarger. Bildet viser et utvalg av utøvere som ble gradert.
Levert av