Oppstart av Knøttejudo i oktober.

Vi vil i oktober starte opp et parti med knøttejudo. Knøttejudo er et tilbud til aldersgruppen 4-6 år. Knøttejudo består av grunnleggende judoteknikk, gymnastikk og lek. Knøttejudo vil gå over 10 uker. Det vil være to instruktører slik at hver enkelt får nødvendig hjelp.
Ta kontakt med Trondheim Judokwai på post@judokwai.no for nærmere informasjon.

 

Levert av