Kontakt oss

Vi har vårt treningslokale i Mellomila 34, 3. etg.
Vår epostadresse er: post@judokwai.no